Riaditeľ/ka - Súkromné bilingválne gymnázium BESST
Mám záujem o túto pozíciu
 • Región :
  Trnavský kraj
 • Město :
  Trnava
 • Typ úväzku :
  plný
 • Plat :
  1 100 EUR/mes
 • Požadované jazyky :
  angličtina (B2)
 • Vhodné pre absolventov :
  nie

Kontaktujte Recruitera

Alexandra Kabátová

+421910872928 alexandra.kabatova@manuvia.com
Riaditeľ/ka - Súkromné bilingválne gymnázium BESST
Našim klientom je Súkromné bilingválne gymnázium BESST, ktoré je súčasťou komplexu škôl BESST v Trnave.
Gymnázium je logickým pokračovaním vzdelávania na Súkromnej základnej škole BESST, ktorá je na základe výsledkov žiakov 9. ročníka v TESTOVANÍ 9-2016 najlepšou školou v Trnavskom kraji a piatou najlepšou v rámci celej SR. Staviame na skúsenostiach. Viac o výsledkoch TESTOVANIA 9-2016 tu.

Popis pozície

Náplň práce:
Zodpovedanie za pedagogickú a odbornú úroveň práce na škole.
Riadenie a kontrolovanie práce všetkých zamestnancov školy v zhode s pracovným poriadkom.
Hodnotenie práce všetkých zamestnancov školy.
Zodpovedanie za ďalšie vzdelávanie zamestnancov.
Ovplyvňovanie mimotriednej, mimoškolskej a mimopracovnej činnosti školy.
Zodpovedanie za primerané personálne a materiálne podmienky práce na škole.
Pomáhanie zamestnancom školy pri riešení ich sociálnych a právnych problémoch.
+ ďalšie činnosti a zodpovednosti

Požiadavky a Kritéria:
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
 • osobné a morálne predpoklady,
 • prax na SŠ, ktorá poskytuje vzdelávanie podľa medzinárodných štandartov Cambridge International Schools je výhodou

Požiadavky

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods. 1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • 5 ročná pedagogická alebo odborná prax
 • vykonanie prvej atestácie alebo jej náhrady podľa príslušných ustanovení zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • ovládanie štátneho jazyka
 • spôsobilosť na právne úkony
 • zdravotná spôsobilosť

Ponúkame

 • práca v inovatívnej a modernej škole, ktorá je súčasťou programu Cambridge University
 • špičkové vybavenie : iPady, počítače, interaktívne tabule, moderné vyučovacie pomôcky
 • motivujúce finančné ohodnotenie - príplatky od 100€ do 700€
 • zľava zo školného pre deti zamestnancov vo výške 75%
 • práca v modernom prostredí a mladom, dynamickom kolektíve
Mám záujem o túto pozíciu
Odpoveď na pozíciu
Riaditeľ/ka - Súkromné bilingválne gymnázium BESST

Chránené testom reCAPTCHA. Ochrana súkromia Zmluvné podmienky