Učiteľ/ka ZŠ - 1. stupeň
Mám záujem o túto pozíciu
 • Región :
  Trnavský kraj
 • Typ úväzku :
  plný
 • Plat :
  dohodou
 • Vhodné pre absolventov :
  nie

Kontaktujte Recruitera

Kabátová Alexandra

+421910872928 alexandra.kabatova@manuvia.com
Učiteľ/ka ZŠ - 1. stupeň
Naším klientom je jedna z najúspešnejších súkromných škôl v rámci Trnavského kraja. Jej žiaci a učitelia sa môžu pochváliť úspechmi, ktoré dosiahli v rámci celoštátneho testovania a taktiež umiestneniami v odborných súťažiach. Škola sa zúčastňuje mnohých projektov a využíva rôzne prostriedky na to, aby motivovala svojich žiakov k čo najväčším výkonom. Vysokú úroveň vyučovacieho procesu dopĺňa harmónia, priateľská atmosféra a komfortné moderne vybavené prostredie.

Popis pozície

Plat v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so stupnicou platových taríf podľa platových tried a platových stupňov.


Hľadáme učiteľa/ku do súkromnej školy s bilingválnym vyučovaním v slovenskom a v anglickom jazyku.

Učiteľ/ka bude vyučovať triedy s maximálne 16 žiakmi na 1. stupni výučby.

Náplň práce:
Vyučovanie pridelených školských predmetov.
Vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok a zadávanie domácich úloh.
Evidovanie dochádzky v triednej knihe.
Zabezpečovanie rozvíjania vedomostí, zručností a postojov žiakov.
Udržovanie pozornosti a motivovanie žiakov.
Preverovanie vedomostí žiakov (ústne skúšanie, písomné skúšky).
Hodnotenie žiakov známkami i slovne.
Pripravovanie školských pracovných pomôcok.

Požiadavky

 • anglický jazyk - úroveň B2 - Výhodou, nie podmienkou
 • Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. - Vysokoškolské II. stupňa - Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

Ponúkame

 • prácu v inovatívnej a modernej škole, ktorá je súčasťou programu Cambridge University
 • špičkové vybavenie : iPady, počítače, interaktívne tabule, moderné vyučovacie pomôcky
 • motivujúce finančné ohodnotenie - príplatky od 100€ do 700€
 • zľava zo školného pre deti zamestnancov vo výške 75% - práca v modernom prostredí a mladom, dynamickom kolektíve
Mám záujem o túto pozíciu
Odpoveď na pozíciu
Učiteľ/ka ZŠ - 1. stupeň

Chránené testom reCAPTCHA. Ochrana súkromia Zmluvné podmienky