Učiteľ/ka ZŠ - anglický jazyk
Mám záujem o túto pozíciu
 • Región :
  Trnavský kraj
 • Město :
  Trnava
 • Typ úväzku :
  plný
 • Plat :
  dohodou
 • Požadované jazyky :
  slovenčina (C1) a angličtina (C1)
 • Vhodné pre absolventov :
  nie

Kontaktujte Recruitera

Kabátová Alexandra

+421910872928 alexandra.kabatova@manuvia.com
Učiteľ/ka ZŠ - anglický jazyk
Naším klientom je jedna z najúspešnejších súkromných škôl v rámci Trnavského kraja. Jej žiaci a učitelia sa môžu pochváliť úspechmi, ktoré dosiahli v rámci celoštátneho testovania a taktiež umiestneniami v odborných súťažiach. Škola sa zúčastňuje mnohých projektov a využíva rôzne prostriedky na to, aby motivovala svojich žiakov k čo najväčším výkonom. Vysokú úroveň vyučovacieho procesu dopĺňa harmónia, priateľská atmosféra a komfortné moderne vybavené prostredie.

Popis pozície

Plat v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so stupnicou platových taríf podľa platových tried a platových stupňov. Hľadáme učiteľa/ku do súkromnej školy s bilingválnym vyučovaním v slovenskom a v anglickom jazyku. Učiteľ/ka bude vyučovať triedy s maximálne 16 žiakmi na základnej škole. Vyučovanie prebieha len v ANGLICKOM JAZYKU !


Náplň práce:

Vyučovanie pridelených školských predmetov.
Vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok a zadávanie domácich úloh.
Evidovanie dochádzky v triednej knihe.
Zabezpečovanie rozvíjania vedomostí, zručností a postojov žiakov.
Udržovanie pozornosti a motivovanie žiakov.
Preverovanie vedomostí žiakov (ústne skúšanie, písomné skúšky).
Hodnotenie žiakov známkami i slovne.
Pripravovanie školských pracovných pomôcok.

Požiadavky

 • Anglický jazyk - úroveň C1 - pokročilý
 • samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita
 • Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Vysokoškolské II. stupňa
Mám záujem o túto pozíciu
Odpoveď na pozíciu
Učiteľ/ka ZŠ - anglický jazyk

Chránené testom reCAPTCHA. Ochrana súkromia Zmluvné podmienky